Nation
Germany
Type
Medium Tank
Tier
V
Pz.Kpfw. IV Hydrostat
Premium Tank